Aanbod

Herken je dat als opvoeder of professional dat de jeugdige meer last heeft van:

 • boze buien
 • concentratieproblemen
 • spontane huilbuien
 • terugtrekgedrag
 • emoties die moeilijk worden geuit
 • opstandig gedrag.

Is er mogelijk onlangs een gebeurtenis in de omgeving van de jeugdige geweest die in het teken stond van verlies en rouw? Wist je namelijk dat de genoemde uitingen ontstaan kunnen zijn ten gevolge van een verlieservaring die doorgemaakt is?

Zou jij als opvoeder of professional graag meer inzichten en handvaten willen ontvangen over hoe je jeugdigen kan ondersteunen en begeleiden in het proces van verlies en rouw?

Neem dan deel aan één van de volgende lezingen, workshops of online cursussen die ik aanbied. Bekijk wat de verschillende lezingen, workshops en online cursussen jouw zouden kunnen bieden en voel welke het beste bij je past. Wie weet dat ik jou dan mag verwelkomen en jou meer mag gaan vertellen over verlies en rouw bij jeugdigen.

Workshoplezing ‘Verlies en Rouw’

Op het moment dat men spreekt over verlies, wordt er veelal direct gedacht aan overlijden en dood. Verlies heeft echter niet altijd betrekking op dood. Verlies kan namelijk op veel meer manieren plaatsvinden. In deze workshoplezing ga ik daarom in op de verschillende verlieservaringen die in het leven voorbij kunnen voorkomen.

Ik ga vooral in op wat rouw en verlies is bij jeugdigen in de leeftijd van 0 tot en met 16 jaar. Je kunt verwachten dat je antwoorden krijgt op vragen als: Hoe weet je of een jeugdige rouwt en steun nodig heeft? Op welke manier geef je dan steun? Als de jeugdige oud genoeg is om te praten, hoe ga je dan het gesprek aan met een jeugdige dat net een verlieservaring heeft meegemaakt? En wat zou je kunnen doen wanneer de jeugdige wel gevoelens en emoties laat zien ten gevolge van een verlieservaring, maar hier niet over wil of kan spreken?

Naast antwoord op deze vragen, krijg je tijdens deze workshoplezing uiteraard ook een aantal handvatten aangereikt die je kan inzetten om een gesprek te beginnen met jeugdigen. Zo ontvang je een aantal creatieve ideeën die als ondersteunend ingezet kunnen worden als praten over verlies niet vanzelf gaat. Deze ga je ook zelf ervaren tijdens de workshoplezing zodat je exact weet hoe je de activiteit kunt gaan uitvoeren en wat de impact kan zijn.

Wat bied deze workshop lezing jouw?

Deze workshoplezing biedt je inzichten in het verlies- en rouwproces van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Daarnaast biedt deze workshoplezing je een drietal handvatten die je kunnen helpen om met een kind op een laagdrempelige manier een gesprek aan te gaan over gevoelens en emoties na een verlieservaring.

Voor wie is deze workshop lezing geschikt?

Deze workshoplezing is geschikt voor ouders, opvoeders en professionals die weinig tot geen kennis hebben over verlies en rouw bij kinderen en hier graag meer kennis over zouden willen opdoen.

Programma
 • Inloop vanaf 09.30 uur.
 • Start workshoplezing 10.00 uur.
 • Einde workshoplezing 13.00 uur.
Deze workhsop lezing is inclusief
 • Bewijs van deelname na voldaan voorwaarden (alle opdrachten actief meegedaan)
 • Handout van de workshoplezing
 • Werkboek met de opdrachten die gedeeld worden tijdens de Workshoplezing
Inverstering

De investering voor deze online Workshoplezing bedraagt € 25,-

Aanmelden

Omdat deze workshoplezing op meerdere data gegeven wordt, is het belangrijk om even een datum te kiezen die past bij jouw agenda. Klik daarom op die aanmeldbutton die het meest geschikt is betreft datum.

‘Verlies & Rouw, wat nou!’

Herken jij één of meer van de volgende gevoelens of emoties bij jeugdigen?

 • Concentratieproblemen
 • Boosheid
 • Angsten
 • Schuldgevoelens
 • Verdriet
 • Onzekerheid

Wist je dat dit zomaar wat uitingen zijn die jeugdigen kunnen laten zien als reactie op een verlieservaring? Echter niet altijd zijn wij hier ons van bewust. Wil jij hier nu meer over leren? Dat kan met deze praktische en inzichtelijke cursus voor onder andere ouders, opvoeders en professionals.

‘Als praten over verlies niet vanzelf gaat’

In het leven hebben we allen te maken met een diversiteit aan situaties waarbij gelachen en gedanst wordt en situaties waarbij er sprake is van verlies waarbij er gehuild wordt en rouw aanwezig is. In beide situaties zijn er gevoelens en emoties die om de hoek komen kijken. In de ene situatie is het gemakkelijker om over deze gevoelens en emoties te praten dan in de andere situaties. Dit geldt ook zeker voor jeugdigen. De één zal sneller praten over zijn gevoelens en emoties, terwijl een ander zijn gevoelens en emoties opkropt en hier geen raad mee weet.

Deze training geeft de inzichten en handvatten om te kunnen omgaan met de gevoelens en emoties van een jeugdige in rouw en helpt tevens om een gesprek aan te gaan met een jeugdige in rouw. Op het moment dat je weet welke impact een verlieservaring nu daadwerkelijk kan hebben op een jeugdige en welke gevoelens en emoties dit teweeg kan brengen, kun je veel beter inspelen op wat de jeugdige nodig heeft aan eventuele ondersteuning.

Wat bied deze training jou?

Theorie, tips, handvatten en werkmaterialen die je direct kunt toepassen in situaties van verlies en rouw bij jeugdigen. Deze theorie, tips, handvatten en werkmaterialen zijn vooral gericht op de volgende vragen:

 • Hoe weet je dat een jeugdige rouwt?
 • Hoe ga je om met een jeugdige dat rouwt na een verlieservaring?
 • Hoe ga je een gesprek aan over verlies en rouw met een jeugdige?
 • Op welke manieren kun je antwoord geven op de verschillende vragen die jeugdigen stellen over verlies en rouw?
 • Wat als praten over verlies nog niet vanzelf gaat?
Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is voor jou, als je meer handvatten wil over het proces van verlies en rouw bij jeugdigen. De training is zodanig opgezet dat de opgedane kennis ingezet kan worden voor, tijdens en na verschillende verlieservaringen die jeugdigen meemaken. De training zal die handvatten bieden om jeugdigen dusdanig te ondersteunen in het proces van verlies en rouw.

Deze training is inclusief

Naast het reeds genoemde van:

 • Een jaar toegang tot de online leeromgeving
 • 7 modules met 41 lessen
 • Een werkboek met 41 praktische en uitvoerbare opdrachten
 • Een besloten Facebook groep waarin je jouw opdrachten kunt delen en vragen kunt stellen
Investering

De investering voor deze training bedraagt € 149,-

Wat kun je verwachten?
 • Levenslange toegang tot de online leeromgeving
 • 7 modules met 41 lessen
 • Een werkboek met 41 praktisch uitvoerbare opdrachten
 • Een besloten Facebook groep waarin je jouw opdrachten kunt delen en vragen kunt stellen

‘Meer kapot dan lief!’

Deze training behandeld het thema pesten en tevens de impact die het kan hebben.

In mijn  vroegere werk als pedagogisch medewerkster kreeg ik dikwijls te horen dat de kinderen op de opvang elkaar plagen. Wanneer ik dan echter met de kinderen het gesprek aanging over hetgeen er is gebeurd en kijk naar de definities van plagen en pesten, dan is het naar mijn mening juist zo dat in sommige gevallen het plagen al meer neigt naar pesten. Juist om die reden vind ik het van belang om de definitie uit te leggen. Van daaruit is een stap te maken naar een duidelijke uitleg over de waarneembare kenmerken in het gedrag van een pester en een gepeste en de uiteindelijke gevolgen van pesten.

In deze training ga je het verschil leren herkennen tussen plagen en pesten, valt het jou geregeld op dat bij sommige jeugdigen het gedrag moeilijk te corrigeren is en het pesten aanhoudt, wat heeft dit dan voor gevolgen? Ergens weet je wel dat dit gevolgen met zich meebrengt voor de gepeste, maar hoe zit dat nu precies?

De grootste impact die we kennen ten gevolge van steeds terugkerend pestgedrag is suïcide. In deze training besteden we hier dan ook uitgebreid aandacht aan. Je krijgt die handvatten aangereikt om meer objectief te kunnen gaan kijken naar gedragingen die erop zouden kunnen wijzen dat een jeugdige hinder ervaart van de gevolgen van het plagen of pesten.

Wat bied deze training jou?

Deze training biedt jou:

 • Inzichten in het verschil tussen plagen en pesten
 • Een overzicht van de gedragingen die jeugdigen laten zien wanneer zij gepest worden of pesten
 • Een overzicht van de gedragingen die jeugdigen laten zien wanneer zij te maken hebben met suïcidale gedachten ten gevolge van pesten
Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor jou, als je meer wil weten over het onderwerp plagen en pesten. En als je meer wil weten over wat de impact is van plagen en pesten op een jeugdige op de langere termijn.

Deze training is inclusief

Deze training is inclusief:

 • Een jaar toegang tot de online leeromgeving
 • 9 modules met 30 lessen
 • Een werkboek met 16 praktisch uitvoerbare opdrachten
 • Aan het einde van de training een certificaat als bewijs van deelname
 • Toegang tot een besloten Facebook groep waarin je al jouw vragen met betrekking tot de training kunt stellen
 • Aan het einde van de training een certificaat als bewijs van deelname, op voorwaarde dat alle lessen doorlopen zijn en alle opdrachten gedaan zijn
Investering

De investering voor deze training bedraagt € 149,-

‘Boeken en creatieve werkvormen’

Wil jij graag leren hoe je een (voor)leesboek in kunt zetten als coaching middel of leermiddel? Volg dan deze training ‘Boeken en creatieve werkvormen’. Na deze training ‘Boeken en creatieve werkvormen’ weet je hoe je een boek moeiteloos kan opsplitsen in verschillende creatieve werkvormen. Werkvormen die ingezet kunnen worden als een coaching middel of leermiddel voor jeugdigen.

 • Je weet na het einde van deze training het belang van het lezen en/of voorlezen.
 • Je weet verschillende ontwikkelingsgebieden die gemotiveerd kunnen worden met behulp van een boek.
 • Je weet hoe je een activiteitenplan op kan stellen voor verschillende creatieve werkvormen en kan deze koppelen aan het verhaal van het boek.
 • Je hebt kennis opgedaan over verschillende creatieve werkvormen en kan deze koppelen aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • Je weet welke impact de verschillende creatieve werkvormen kunnen hebben op de jeugdige.
 • Je kan verantwoorden waarom je welke creatieve werkvorm voor welke jeugdige inzet.
Wat bied deze training jou?

Deze training biedt jou:

Een praktisch en direct in de praktijk toe te passen stappenplan voor hoe je een (voor)leesboek in kunt zetten als coaching middel of leermiddel.

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor opvoeders en professionals die graag meer willen weten over hoe zij meer kunnen halen uit een voorleesboek. Een voorleesboek hoeft namelijk niet alleen maar een voorleesboek te zijn, het kan echt zo ontzettend veel meer zijn. In deze training ga je dat ontdekken met behulp van verschillende opdrachten. Na deze training zul je jeugdigen op een andere manier kunnen prikkelen en uitdagen met behulp van een voorleesboek.

Deze training is inclusief

Deze training is inclusief:

 • Een jaar toegang tot de online leeromgeving.
 • Een handig downloadbaar werkboek met 19 praktische opdrachten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
 • Aan het einde van de training een certificaat als bewijs van deelname.
 • Een volledig uitgewerkt activiteitenplan voor het boek ‘Wij gaan op berenjacht’.
Investering

De investering voor deze training bedraagt € 149,-