Even voorstellen

‘Ik ben Jennifer Weerman, geboren in 1983 in Hilversum.’

Al op vroege leeftijd raakte ik bekend met de verschillende vormen van verlies en rouw, waaronder verlies van dierbaren door overlijden, verlies van identiteit door pesten, verlies van omgeving door verhuizing en verlies van gezondheid en daardoor werk. Doordat ik al jong met deze verschillende vormen van verlies en rouw te maken kreeg, bemerkte ik ook al vrij snel de impact en de gevolgen horend bij verlies en rouw.

Jennifer

Impact en gevolgen

Concentratieverlies, me in mezelf terugtrekken en mezelf ouder voordoen dan dat ik in werkelijkheid was, waren voornaamste gevolgen waar ik bijna dagelijks last van had. Over gevoelens en emoties werd niet of nauwelijks gesproken. Er werd geen ruimte voor gemaakt. 

Nu ik ouder ben kan ik nog steeds op bepaalde momenten moeite hebben met het uiten van mijn gevoelens en emoties. Deze bespreekbaar maken is een ontzettende drempel voor mij. Ik merk dat het niet praten over gevoelens en emoties toen juist nu ertoe leidt dat ik soms nog op vele vlakken blokkeer in mijn leven. Niet altijd kan ik gemakkelijk aansluiting vinden bijvoorbeeld doordat ik niet helemaal mezelf kan laten zien zoals ik daadwerkelijk ben, dat vind ik nog altijd moeilijk, eng eigenlijk. 

Ik had graag gewild dat ik toen wat ondersteuning en begeleiding had gekregen, zodat ik beter met mijn gevoelens en emoties kon omgaan. Zodat ik toen had kunnen leren om voor mezelf op te komen bijvoorbeeld, of zodat ik kon leren hoe sociale interactie aan te gaan met anderen. Doordat ik mezelf moeilijk kon uiten, was ik bijvoorbeeld ook heel onzeker over mezelf wat ertoe leidde dat ik daardoor veel werd gepest. Ik hoorde er uiteindelijk niet meer bij, kon totaal geen aansluiting meer vinden met leeftijdsgenoten. 

Gezien mijn jonge leeftijd toen, kon ik veel gevoelens en emoties waar ik mee te maken kreeg gewoonweg niet plaatsen. Daarbij kwam ook dat er toen niet of nauwelijks over gesproken werd. Als ik ondersteuning en begeleiding had gekregen, had ik wellicht nu beter om kunnen gaan met de verschillende gevoelens en emoties en deze wel op een juiste manier bespreekbaar kunnen maken. Dan had ik wellicht veel sterker in mijn schoenen gestaan. Dan was ik wellicht vele malen zekerder geweest over mezelf dan dat ik nu ben. 

Wat hebben de verschillende verlieservaringen mij opgebracht?

De positieve kant die de verlieservaringen meebrachten, is dat ik gefascineerd raakte in het onderwerp verlies en rouw, waardoor ik na ging denken wat ik zou kunnen betekenen voor kinderen die in een soortgelijke situatie zouden komen. Ik wist op al zeker dat ik voor, tijdens en na verschillende verlieservaringen ondersteuning en begeleiding wilde gaan bieden aan ouders en verzorgers van kinderen, alleen nog niet exact wat voor soort ondersteuning en begeleiding. Want was nu eigenlijk hetgeen wat ik gemist had en wat ik dan zou willen bieden?

Tijdens mijn studie SPW3 (leidster kinderopvang) koos ik ervoor om mijn eindscriptie te schrijven met als onderwerp ‘Rouwverwerking bij kinderen’. Dit om te onderzoeken of ik een antwoord kon krijgen op deze vraag. Tijdens mijn onderzoek voor deze scriptie werd ik mij pas echt bewust van wat ik wilde. Ik wilde meer leren over verlies en rouw,  en dan met name gericht op kinderen, en daarbij onderzoeken welke ondersteuning en begeleiding ik hen zou kunnen bieden in situaties van verlies en rouw. Tijdens mijn vervolgopleiding SPW4 (activiteitenbegeleiding) zette ik als eindopdracht een workshop neer in het teken van omgaan met rouw in kinderopvang, gehandicaptenzorg en bejaardenzorg.

In de praktijk

In de praktijk Van Rups tot Vlinder kan ik alles kwijt wat ik heb geleerd tijdens mijn verschillende opleidingen, maar niet in de laatste plaats mijn eigen verlieservaringen. De kinderen die samen met hun ouders bij mij in de praktijk komen, plukken hier de vruchten van. Dit doordat ik hen mag begeleiden en doordat ik mijn kennis en ervaring via lezingen en workshops en blogs mag verspreiden.

 • ROC Midden Nederland; Sociaal Pedagogisch Medewerkster niveau 3, richting leidster kinderopvang (2006).
 • ROC Amsterdam; Sociaal Pedagogisch Medewerkster niveau 4, richting activiteitenbegeleidster (2009).
 • Intence opleidingen; Korte opleiding Creatief Coachen (2016).
 • NTI; Hbo bachelor pedagogiek Propedeuse behaald, afronding verwachting augustus 2023.
 • AVG Utrecht (Academie Voor Geesteswetenschappen); Opleiding verlies-,  rouw- en stervensbegeleiding (2018).
 • AVG Utrecht (Academie voor Geesteswetenschappen): Opleiding Geestelijk Begeleider, afronding verwacht augustus 2023. 
 • Helpende hand Coaching; Eéndaagse NLP Wandelcoach Trainingsdag (2016).
 • Heppie!? Kinderen&Emoties; Train de Trainer ‘Kinderen&Emoties (2016).
 • Traumaverwerking en EMDR (2016).
 • Prevent Coach; Train de trainer ‘Rouw en verlies bij kinderen’ (2017).
 • Slapende honden? Wakker maken! Een training over traumazorg (2019).
 • Kindercoaching Laudius (2016).
 • Kinderpsychologie Laudius (2016).
 • Stervensbegeleiding Laudius (2016).
 • Rouwverwerking Laudius (2017).
 • Traumacoaching Sorag (2018-2019).
 • Handpop.nl; Spelen met handpoppen (2014)
 • Handpop.nl; Werken met handpoppen binnen de hulpverlening (2015)
 • Levend verlies (2017).
 • Traumasensitief werken (2018).