Aanbod

Verlies & Rouw, wat nou!

SKJ-Trainingen

Een training die door SKJ is goedgekeurd voor 12 accreditatiepunten. Deze wil jij volgen wanneer je één of meer van de volgende gevoelens of emoties herkent bij jeugdigen:

 • Concentratieproblemen
 • Boosheid
 • Angsten
 • Schuldgevoelens
 • Verdriet
 • Onzekerheid

Want wist je al dat dit zomaar wat uitingen zijn die jeugdigen kunnen laten zien als reactie op een verlieservaring? Echter niet altijd zijn wij hier ons van bewust. Wil jij hier nu meer over leren? Dat kan met deze praktische en inzichtelijke cursus voor onder andere ouders, opvoeders en professionals.

 

‘Als praten over verlies niet vanzelf gaat’

In het leven hebben we allen te maken met een diversiteit aan situaties waarbij gelachen en gedanst wordt en situaties waarbij er sprake is van verlies waarbij er gehuild wordt en rouw aanwezig is. In beide situaties zijn er gevoelens en emoties die om de hoek komen kijken. In de ene situatie is het gemakkelijker om over deze gevoelens en emoties te praten dan in de andere situaties. Dit geldt ook zeker voor jeugdigen. De één zal sneller praten over zijn gevoelens en emoties, terwijl een ander zijn gevoelens en emoties opkropt en hier geen raad mee weet.

Deze training geeft de inzichten en handvatten om te kunnen omgaan met de gevoelens en emoties van een jeugdige in rouw en helpt tevens om een gesprek aan te gaan met een jeugdige in rouw. Op het moment dat je weet welke impact een verlieservaring nu daadwerkelijk kan hebben op een jeugdige en welke gevoelens en emoties dit teweeg kan brengen, kun je veel beter inspelen op wat de jeugdige nodig heeft aan eventuele ondersteuning.

Wat bied deze training jou?

Theorie, tips, handvatten en werkmaterialen die je direct kunt toepassen in situaties van verlies en rouw bij jeugdigen. Deze theorie, tips, handvatten en werkmaterialen zijn vooral gericht op de volgende vragen:

 • Hoe weet je dat een jeugdige rouwt?
 • Hoe ga je om met een jeugdige dat rouwt na een verlieservaring?
 • Hoe ga je een gesprek aan over verlies en rouw met een jeugdige?
 • Op welke manieren kun je antwoord geven op de verschillende vragen die jeugdigen stellen over verlies en rouw?
 • Wat als praten over verlies nog niet vanzelf gaat?
Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is voor jou, als je meer handvatten wil over het proces van verlies en rouw bij jeugdigen. De training is zodanig opgezet dat de opgedane kennis ingezet kan worden voor, tijdens en na verschillende verlieservaringen die jeugdigen meemaken. De training zal die handvatten bieden om jeugdigen dusdanig te ondersteunen in het proces van verlies en rouw.

Deze training is inclusief

Naast het reeds genoemde van:

 • Een jaar toegang tot de online leeromgeving
 • 7 modules met 41 lessen
 • Een werkboek met 41 praktische en uitvoerbare opdrachten
 • Een besloten Facebook groep waarin je jouw opdrachten kunt delen en vragen kunt stellen
 • 5 live ochtend bijeenkomsten
Investering

De investering voor deze training bedraagt € 949,-

Wat kun je verwachten?
 • Levenslange toegang tot de online leeromgeving
 • 7 modules met 41 lessen
 • Een werkboek met 41 praktisch uitvoerbare opdrachten
 • Een besloten Facebook groep waarin je jouw opdrachten kunt delen en vragen kunt stellen

Meer kapot dan lief!

Deze training behandeld het thema pesten en tevens de impact die het kan hebben.

In mijn  vroegere werk als pedagogisch medewerkster kreeg ik dikwijls te horen dat de kinderen op de opvang elkaar plagen. Wanneer ik dan echter met de kinderen het gesprek aanging over hetgeen er is gebeurd en kijk naar de definities van plagen en pesten, dan is het naar mijn mening juist zo dat in sommige gevallen het plagen al meer neigt naar pesten. Juist om die reden vind ik het van belang om de definitie uit te leggen. Van daaruit is een stap te maken naar een duidelijke uitleg over de waarneembare kenmerken in het gedrag van een pester en een gepeste en de uiteindelijke gevolgen van pesten.

In deze training ga je het verschil leren herkennen tussen plagen en pesten, valt het jou geregeld op dat bij sommige jeugdigen het gedrag moeilijk te corrigeren is en het pesten aanhoudt, wat heeft dit dan voor gevolgen? Ergens weet je wel dat dit gevolgen met zich meebrengt voor de gepeste, maar hoe zit dat nu precies?

De grootste impact die we kennen ten gevolge van steeds terugkerend pestgedrag is suïcide. In deze training besteden we hier dan ook uitgebreid aandacht aan. Je krijgt die handvatten aangereikt om meer objectief te kunnen gaan kijken naar gedragingen die erop zouden kunnen wijzen dat een jeugdige hinder ervaart van de gevolgen van het plagen of pesten.

Wat bied deze training jou?

Deze training biedt jou:

 • Inzichten in het verschil tussen plagen en pesten
 • Een overzicht van de gedragingen die jeugdigen laten zien wanneer zij gepest worden of pesten
 • Een overzicht van de gedragingen die jeugdigen laten zien wanneer zij te maken hebben met suïcidale gedachten ten gevolge van pesten
Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor jou, als je meer wil weten over het onderwerp plagen en pesten. En als je meer wil weten over wat de impact is van plagen en pesten op een jeugdige op de langere termijn.

Deze training is inclusief

Deze training is inclusief:

 • Een jaar toegang tot de online leeromgeving
 • 9 modules met 30 lessen
 • Een werkboek met 16 praktisch uitvoerbare opdrachten
 • Aan het einde van de training een certificaat als bewijs van deelname
 • Toegang tot een besloten Facebook groep waarin je al jouw vragen met betrekking tot de training kunt stellen
 • Aan het einde van de training een certificaat als bewijs van deelname, op voorwaarde dat alle lessen doorlopen zijn en alle opdrachten gedaan zijn
Investering

De investering voor deze training bedraagt € 449,-

Boeken en creatieve werkvormen

Wil jij graag leren hoe je een (voor)leesboek in kunt zetten als coaching middel of leermiddel? Volg dan deze training ‘Boeken en creatieve werkvormen’. Na deze training ‘Boeken en creatieve werkvormen’ weet je hoe je een boek moeiteloos kan opsplitsen in verschillende creatieve werkvormen. Werkvormen die ingezet kunnen worden als een coaching middel of leermiddel voor jeugdigen.

 • Je weet na het einde van deze training het belang van het lezen en/of voorlezen.
 • Je weet verschillende ontwikkelingsgebieden die gemotiveerd kunnen worden met behulp van een boek.
 • Je weet hoe je een activiteitenplan op kan stellen voor verschillende creatieve werkvormen en kan deze koppelen aan het verhaal van het boek.
 • Je hebt kennis opgedaan over verschillende creatieve werkvormen en kan deze koppelen aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • Je weet welke impact de verschillende creatieve werkvormen kunnen hebben op de jeugdige.
 • Je kan verantwoorden waarom je welke creatieve werkvorm voor welke jeugdige inzet.
Wat bied deze training jou?

Deze training biedt jou:

Een praktisch en direct in de praktijk toe te passen stappenplan voor hoe je een (voor)leesboek in kunt zetten als coaching middel of leermiddel.

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor opvoeders en professionals die graag meer willen weten over hoe zij meer kunnen halen uit een voorleesboek. Een voorleesboek hoeft namelijk niet alleen maar een voorleesboek te zijn, het kan echt zo ontzettend veel meer zijn. In deze training ga je dat ontdekken met behulp van verschillende opdrachten. Na deze training zul je jeugdigen op een andere manier kunnen prikkelen en uitdagen met behulp van een voorleesboek.

Deze training is inclusief

Deze training is inclusief:

 • Een jaar toegang tot de online leeromgeving.
 • Een handig downloadbaar werkboek met 19 praktische opdrachten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
 • Aan het einde van de training een certificaat als bewijs van deelname.
 • Een volledig uitgewerkt activiteitenplan voor het boek ‘Wij gaan op berenjacht’.
Investering

De investering voor deze training bedraagt € 349,-

Plagen en pesten

Deze training behandeld het thema plagen en pesten. Het is een training geïnspireerd op de kinderboeken Keuteltje deel 1 en Keuteltje deel 2. Gedurende deze training ontvang je praktische handvatten hoe een lespakket rondom deze beide boeken op te zetten over het thema plagen en pesten. Deze praktische handvatten richten zich op de jeugdigen in groep 3 tot en met 5 van het basisonderwijs. De praktsiche handvatten zijn zo vormgegeven dat deze helpen om op een speelse en laagdrempelige wijze de jeugdigen meer te leren over plagen en pesten. Deze training is niet bedoeld ter verdieping, deze training behandeld echt de basis van het thema. Al kun je de praktsiche handvatten zeker wel als een toegevoegde waarde zien in het geheel. In deze training krijg je uitleg over wat de definitie is van plagen en pesten, dit omdat ik in mijn toenmalige werk als pedagogisch medewerkster vaak genoeg te horen kreeg dat de kinderen op de opvang elkaar plaagden. Wanneer ik dan met de kinderen een gesprek had over hetgeen er was gebeurd, en dan zou kijken naar de definities van plagen en pesten, dan was het naar mijn mening juist zo dat in sommige gevallen het plagen al meer neigde naar pesten. Er is natuurlijk ergens ook wel een behoorlijk grijze lijn tussen plagen en pesten. Juist om die reden vind ik het van belang om de defintie uit te leggen. Van daaruit is een stap te maken naar een duidelijke uitleg over de waarneembare kenmerken in het gedrag van een pester en een gepeste om tot slot wat meer uitleg te geven over het pestgedrag bij verschillende leeftijden. Na het volgen van deze training weet jij als deelnemer meer over onder andere:
 • Het verschil tussen plagen en pesten
 • Hoe plagen en pesten te herkennen bij de pester en de gepeste
 • Hoe plagen en pesten zich uit bij de jeugdigen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar
 • Hoe een lespakket aan te bieden aan jeugdigen in groep 3 tot en met 5 van het basisonderwijs over het thema plagen en pesten.
Wat biedt deze training jou?

Deze training biedt jou:

Een theoretische basiskennis over het thema plagen en pesten en daarbij een aantal praktische handvatten om een lespakket aan te kunnen bieden aan jeugdigen van groep 3 tot en met 5 in het basisonderwijs. 

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor opvoeders en professionals die jeugdigen van groep 3 tot en met 5 op speelse en laagdrempelige wijze meer willen leren over plagen en pesten.

Deze training is inclusief

Deze training is inclusief:

 • Een jaar toegang tot de online leeromgeving.
 • Een handig downloadbaar werkboek met praktische opdrachten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
 • Aan het einde van de training een certificaat als bewijs van deelname.
 • Het voorleesboek Keuteltje deel 1 en Keuteltje deel 2 en het activiteitenboek Onderweg met Keuteltje. 
Investering

De investering voor deze training bedraagt € 129,-