Aanbod

Online Workshoplezing ‘Verlies en Rouw’

Op het moment dat men spreekt over verlies, wordt er veelal direct gedacht aan overlijden en dood. Verlies heeft echter niet altijd betrekking op dood. Verlies kan zich  namelijk op veel meer manieren manifesteren. In deze workshoplezing zal daarom worden ingegaan op de verschillende verlieservaringen die in het leven voorbij kunnen voorkomen.

Je kan en mag verwachten dat er vooral aandacht zal zijn op wat rouw en verlies betekent bij jeugdigen in de leeftijd van 0 tot en met 16 jaar. Je kan en mag verwachten dat je antwoorden krijgt op vragen als: Hoe weet je of een jeugdige rouwt en steun nodig heeft? Op welke manier geef je dan steun? Als de jeugdige oud genoeg is om te praten, hoe ga je dan het gesprek aan met een jeugdige dat net een verlieservaring heeft meegemaakt? En wat zou je kunnen doen wanneer de jeugdige wel gevoelens en emoties laat zien ten gevolge van een verlieservaring, maar hier niet over wil of kan spreken?

Naast antwoord op deze vragen, krijg je tijdens deze workshoplezing uiteraard ook een aantal praktische handvaten aangereikt die je kan inzetten om een gesprek te beginnen met jeugdigen. Deze handvaten zijn in de vorm van creatieve ideeën die als ondersteunend ingezet kunnen worden voor als praten over verlies niet vanzelf gaat. 

Je ontvangt een handig downloadbaar werkboek, waarin ruimte is voor het stellen van al je vragen. 

Wat biedt deze workshoplezing jouw?

Deze workshoplezing biedt je inzichten in het verlies- en rouwproces van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 16 jaar. Daarnaast biedt deze workshoplezing je een drietal praktische handvaten die je kunnen helpen om met de jeugdige op een speelse en laagdrempelige manier een gesprek aan te kunnen gaan over gevoelens en emoties die kunnen spelen voor, tijdens en na een verlieservaring die door de jeugdige niet als extreem wordt ervaren.

Voor wie is deze workshoplezing geschikt?

Deze workshoplezing is geschikt voor een ieder die meer inzichten wil ontvangen betreft verlies en rouw bij jeugdigen. Je kan jezelf dus aanmelden als ouder, opvoeder of professional.

Deze workshoplezing geeft de basisinzichten en daarnaast een aantal praktische handvaten om jeugdigen zelf te kunnen ondersteunen voor, tijdens en na een proces waarbij sprake is van een verlies die niet als extreem wordt ervaren door de jeugdige. 

Programma
  • Week 1: In de besloten Facebook groep een live over de onderwerpen: definitie van verlies, soorten verlies en reacties na verlies. 
  • Week 2: In de besloten Facebook groep een live over de onderwerpen: cognitieve ontwikkeling ten opzichte van verlies en emotionele ontwikkeling ten opzichte van verlies.
  • Week 3: In de besloten Facebook groep een live over hechting en verlies. 
  • Week 4: In de besloten Facebook groep een live over de onderwerpen: definitie van rouw, rouwfasen volgens Kübler-Ross en rouwtaken volgens William Worden. 
  • Week 5: In de besloten Facebook groep de laatste live alweer met als onderwerp: als praten over verlies niet vanzelf gaat. 
Deze workshoplezing is inclusief
  • Certificaat als bewijs van deelname wanneer aan alle voorwaarden is voldaan
  • Handout van de workshoplezing
  • Werkboek met de opdrachten die gedeeld worden tijdens deze Workshoplezing
  • Een extra PDF met praktische activeiten uitgeschreven die ingezet kunnen worden voor, tijdens en na een verlieservaring met jeugdigen.
  • Onbeperkt toegang tot de bsloten Facebook groep waarin de Online Workshoplezing Verlies en Rouw verschillende keren herhaald wordt. 
Investering

De investering voor deze Workshoplezing bedraagt € 59,- euro.

Aanmelden

Deze workshoplezing start ieder kwartaal, dus januari, april, juli en oktober. Aanmelden kan op ieder moment, aangezien je slechts één keer hoeft aan te melden voor een onbeperkte toegang.