Scriptie schrijven over verlies

De laatste fase van de opleiding is over het algemeen een fase die afgesloten wordt met het schrijven van een scriptie. Officieel zou ik nog niet mogen starten met het schrijven van mijn scriptie, aangezien ik nog wat andere zaken eerst dien af te ronden. Echter deze zaken af ronden gaan niet vanwege ziekte. Ik ben dus eigenwijs en start daarom op eigen kracht maar alvast met het schrijven van mijn scriptie. Ik heb een opdrachtgever gevonden en een zeer interessant onderwerp om te gaan onderzoeken.

Ik ga jullie de komende tijd meenemen in dit onderzoek. Vanwege de privacy naar de opdrachtgever toe, deel ik geen namen en dergelijke, maar alleen datgene wat ik onderzoek. Wellicht hebben jullie als lezer nog wel aanvullingen voor mij waar ik nog aan zou kunnen denken om mee te nemen? Informatie waar ik zelf niet aan gedacht heb.

Kennis maken met het onderzoek

Ik ga mijn onderzoek doen een dagcentrum voor lagere schoolkinderen en hun gezinnen. Hier wordt dagbegeleiding en contextbegeleiding geboden. Er wordt hier ruimte voor individuele trajecten en groepstrajecten geboden. De groepen zijn over het algemeen niet groter dan maximaal 10 kinderen. In het dagcentrum komen er verschillende soorten problematieken voor. Men gaat via gespreksvoering en met behulp van methodieken aan de slag met thema’s die spelen in het leven van de kinderen.

Voor wat betreft het thema verlies en rouw is er weinig aanwezig betreft theorie of methodieken waarmee gewerkt kan worden. Vooral voor de kinderen die te maken hebben met afwezigheid van biologische ouder(s) of plusouders en halfbroers of –zussen. Dit maakt dat ook verbinding met de aanwezige ouder of opvoeder die wel in beeld is hierdoor lastiger is uit te leggen.

Voor de begeleiders van het dagcentrum is het moeilijk om te weten hoe ver en hoe diep je dan kunt en mag gaan op een thema zoals dit.

Het doel is dan ook dat zij inzichten zouden willen verkrijgen hoe het thema verlies, ook levend verlies en secundair verlies daarbij meegenomen, gerichter aan kunnen pakken middels theorie en middels bepaalde methodieken of een uitgewerkt traject. Belangrijk is ook om daarbij mee te nemen hoe de verschillende gevoelens en emoties die kinderen in deze processen kunnen ervaren dan op een juiste wijze geplaatst zouden kunnen worden.

Het hoofddoel wordt dan eigenlijk concreet voor hen:

  • Op welke wijze kunnen de begeleiders dit dagcentrum kinderen in de leeftijdsfase van 9 jaar ondersteuning bieden bij het omgaan met gevoelens die veroorzaakt worden doordat zij een ouder moeten missen ten gevolge van scheiding, ook wel secundair verlies genoemd?

Met daarbij de volgende deelvragen die gesteld worden:

  • Wat wordt er bedoeld met het begrip secundair verlies?
  • Hoe is de emotionele ontwikkeling van de 9-jarige?
  • Hoe verhoudt de emotionele ontwikkeling van de 9-jarige zich tot verlies en rouw?
  • Wat zijn gevoelens veroorzaakt door verlies en rouw bij een scheiding?

Ik ben zeer benieuwd naar wat jullie vinden van deze eerste opzet. Laten jullie het weten in een reactie?