Rouw- en stervensbegeleiding

Een thuisstudie voor rouw- en stervensbegeleiding was toch wat vreemd in eerste instantie. Ik was al bekend met de studies bij Laudius studies en dat maakte dat ik toch besloot om deze studies te gaan volgen om extra kennis te verwerven om jeugdigen te kunnen ondersteunen tijdens een proces van verlies en rouw. Bovendien sloten deze beide studies naadloos aan bij mijn reeds andere gevolgde studies. 

Voor deze thematieken zijn er een hoop verschillende aanbieders als het aankomt op studies. Naast studies worden er ook een hoop workshops en cursussen gegeven betreft deze thematieken. Bedenk dus goed wat je zou willen, wat is passend bij jouw situatie en wensen. Het helpt om jezelf de volgende vragen te stellen om een gedegen keuze te maken:  

  • Hoeveel tijd wil ik besteden aan deze thematieken?
  • Wat is het verschil met een workshop, cursus of studie rondom deze thematieken?
  • Als ik kies voor een studie, wil ik dan begeleiding tijdens studie? 
  • Wil ik een gecertificeerd diploma na studie of is een getuigschrift ook afdoende? 
  • Welke kosten kan ik maandelijks missen voor een studie als ik hiervoor kies? 

Ik koos ervoor om een combinatie te doen van twee thuisstudies. Ik koos voor de online thuisstudie Rouwverwerking Laudius en de online thuisstudie Stervensbegeleiding Laudius.

Voor mij was het fijn dat er de mogelijkheid was om deze beide studies in een versneld tempo te doorlopen. Het grote voordeel van een online thuisstudie. Tevens ook een groot voordeel als je dus, zoals ik, je eigen praktijk wil gaan opzetten in een bepaalde richting. In mijn geval dus verlies- en rouwbegeleiding. Hoe fijn is het dan als je een studie in versneld tempo kan doorlopen en zo dus sneller jouw ervaringen met de opgedane kennis kan delen?  

Rouwverwerking

Rouwen is een proces waar we uiteindelijk allemaal mee te maken krijgen. Er zijn verschillende verliezen die maken dat we daardoor kunnen gaan rouwen. Rouwen om verlies van gezondheid, verlies van werk of verlies van een dierbare die overlijdt.

Een proces waar iedereen anders mee omgaat. De eerste rouwtheorie die voor velen vast wel bekend is, is die van Elizabeth Kübler-Ross. Zij introduceerde het vijf fasen rouwmodel. Een model waarin ze beschreef dat wanneer mensen een verlies hadden doorgemaakt achtereenvolgend door de fasen van ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding heen gaan.

Ondertussen blijkt uit onderzoeken dat deze theorie achterhaald is. Wanneer mensen een verlies doormaken dan gaan zij niet een vaste volgorde van fasen door. De fasen kunnen door elkaar heen lopen, of soms kan het zelfs zijn dat er bepaalde fasen nooit aan bod komen tijdens het proces van rouw.

Vooral de fase van aanvaarding blijkt uit onderzoeken een fase te zijn waar lang niet alle mensen bij kunnen komen. Dit zijn mooie inzichten die belangrijk zijn om mee te nemen in ondersteuning die je biedt naar mensen toe in een proces van rouw.

Rouwverwerking is bedoeld om te ondersteunen om het proces van rouw te doorlopen. Samen te bespreken waar de ander zit in het proces en wat de ander nodig heeft om verder te kunnen om wellicht tot die aanvaarding te kunnen komen. 

Stervensbegeleiding

In een proces van sterven is voor veel mensen ook een stukje verlies aanwezig. Het verliezen van het leven. Vooral wanneer iemand bijvoorbeeld palliatief is. De dood kan dan wanneer ziekte om de hoek komt kijken, ineens erg dichtbij zijn. Als dit een taboe is, dan kan het lastig zijn om te rouwen. En wellicht zelfs nog lastiger om jezelf over te geven aan het proces van sterven.

Met stervensbegeleiding wordt hulp en ondersteuning geboden om jezelf over te kunnen geven aan dit proces. Het is een vorm van palliatieve zorg die gericht is op het laatste stadium van het leven. Er kunnen gesprekken worden gevoerd, vragen worden gesteld, wensen worden gedeeld, veel is mogelijk. Deze zorg is vooral gericht op het omgaan met het naderende sterven en het bieden van een waardig levenseinde.

Het doel van stervensbegeleiding is om de stervende en ook de omgeving zo goed als kan bij te staan in het proces wat zij doormaken.  Ook de omgeving heeft namelijk indirect te maken met het proces van sterven. De stervensbegeleiding richt zich daarom dan ook op het proces voor, tijdens en na het sterven. Zo kan na het overlijden steun worden geboden aan de omgeving. 

Stervensbegeleiding is dus bedoeld voor mensen waarbij herstel niet meer mogelijk is. Voor mensen die aan het einde zijn van hun leven, maar ook voor de naasten, zoals partners, kinderen en andere familieleden. Zij kunnen zich gesteund en gehoord te voelen door de begeleiding die geboden wordt.

Rouw- en stervensbegeleiding

Zomaar ineens kan het leven ten einde komen door ziekte of door ouderdom. Theoretisch gezien zou er dus in iedere leeftijdsfase al een proces van sterven kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die te maken krijgen met een ongeneeslijke vorm van kanker.

Hoe fijn is het als er iemand is voor die mensen die in een proces van sterven zitten als er iemand is die hen daarin kan bijstaan? En niet alleen hen, maar ook de omgeving? Iemand die kan begrijpen hoe men de rouw ervaart en daarop te ondersteunen, er te zijn. 

Intuïtief weten we vaak al wel hoe we ander nabij zouden kunnen staan in dit soort situaties, en toch is het fijn als er extra handvatten beschikbaar zijn zodat je wat sterker staat. Cursussen die deze thematieken behandelen en je deze handvatten bieden, zijn naar mijn idee daarom dan ook een welkome aanvulling om te volgen als je hier belangstelling in hebt. Het geeft je echt de handvatten en de houvast om in deze situaties sterker te kunnen staan.

Kindercoaching Laudius

Over de studies rouwverwerking en stervensbegeleiding

De studie rouwverwerking is in 5 maanden tijd af te ronden, en de studie stervensbegeleiding is in 6 maanden af te ronden als je ze zou doorlopen op de tijd die ervoor staat. Sneller kan uiteraard altijd en iets langzamer ook, maakt dat de studie toegankelijk is voor een groot publiek.

Wat ook fijn is, dat je kan kiezen om de lessen online aangereikt te krijgen (in PDF) of ook uitgedrukt. In het laatste geval betaal je iets extra, maar raad het wel aan als je het missen kan. Het is namelijk direct ook een mooi ingebonden naslagwerk.

Voor de voltooiing van je studie kun je kiezen om deze met of zonder hulp van een docent te doen. Ook hier raad ik aan om met hulp van een docent te doen. Je betaalt dan wel iets meer, maar van de feedback die je ontvangt groei je alleen maar in je proces.

Tot slot, de officiële afronding. Je kan het geheel afsluiten met een open boek examen. Zou ik ook zeker aanraden. Ook hier betaal je extra kosten voor, maar in plaats van dat je dan een getuigschrift ontvangt, ontvang je een certificaat/diploma. Naar mijn idee voelt dat toch net iets meer.