Een studieopdracht

Voor mijn hbo studie pedagogiek, kreeg ik de opdracht om mezelf te gaan verdiepen in het werkveld van de hbo pedagoog. Het werkveld van een hbo pedagoog schijnt dus groter te zijn dan ik ooit had kunnen bedenken. Voor deze opdracht was het de bedoeling om jezelf te gaan verdiepen in een onderwerp wat je zou kunnen tegenkomen en dit dan uit te werken tot een presentatie. Uiteraard hou ik dan vooral rekening ook met mijn eigen interesses. Wat zijn onderwerpen waar ik zelf graag meer over zou willen leren nog? Welke onderwerpen staan mij zelf nauw aan het hart?

Er was één onderwerp bij dat sowieso altijd al mijn aandacht heeft, namelijk suïcide ten gevolge van pesten. Nog steeds zijn er geregeld berichtgevingen dat er weer een jongere is die dusdanig gepest is geweest dat deze zichzelf van het leven beroofd heeft. Maar waarom eigenlijk? Hoe komen deze jongeren zover?

Ik wilde me hierin verdiepen en een zo goed mogelijke presentatie erover maken. Niet alleen omdat het onderwerp mij zo fascineert, maar ook omdat ik zelf op een punt ben geweest dat ik door pestgedrag van anderen mijn leven niet meer zag zitten. Tot op heden draag ik nog steeds zowel de innerlijke littekens mee, als ook een aantal uiterlijke littekens.

Inhoud paper

In mijn paper ga ik onder andere in op wat het verschil is tussen plagen en pesten. Wat ik ook belangrijk vond om mee te nemen, is een beschrijving van gedragskenmerken die een pester kan tonen en een gepeste. Juist voor de professional, zodat deze hopelijk sneller signaleert dat een jongere in een pestsituatie zit en dus kan ingrijpen. Vanuit mijn eigen ervaring, kan ik vertellen dat het veel professionals niet of nauwelijks opviel dat ik gepest werd.

In deze paper beschrijf ik ook gedragskenmerken die kunnen aangeven dat een jongere suïcidaal is of gedachten heeft. Ook deze vond ik interessant om te onderzoeken vanuit eigen ervaringen. Zelfs dit werd niet of nauwelijks opgemerkt door professionals. Vertelde je al wel een keer dat je dood wilde, dan werd er veelal overheen gepraat, het zou slechts een fase zijn van de puberteit.

Doel

Ik hoop uiteindelijk met deze paper, maar ook eventuele vervolgpapers over dit onderwerp, steeds meer duidelijkheid te krijgen voor mezelf, maar ook voor anderen betreft de signalen waar we op zouden kunnen letten. Dit zodat hopelijk in de toekomst steeds minder jongeren gepest zullen gaan worden en ten gevolge hiervan het drastische besluit nemen om hun leven te beëindigen.