Een verhuisbericht

 

Wanneer jeugdigen te maken krijgen met een verhuizing, is dit iets wat erg ingrijpend kan zijn voor hen. De voor hen vertrouwde woning en vertrouwde omgeving is niet meer. De impact die deze vorm van verlies teweeg brengt kan enorm zijn. Bepaalde geuren kunnen herinneringen oproepen die specifiek voor de oude vertrouwde woning en vertrouwde omgeving waren. Een muziekstuk kan herinneringen oproepen die specifiek voor de oude vertrouwde woning en vertrouwde omgeving waren.

Net zoals bij een verlies door overlijden kunnen bij een verlies van omgeving door verhuizing zowel de emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling verstoord raken bij jeugdigen, Zij kunnen op allerlei manieren laten merken dat zij verdriet hebben en rouwen. De jeugdigen kunnen onder andere lichamelijke klachten vertonen waaronder vermoeidheid, en hoofdpijn. Ook kunnen ze zich meer terugtrekken, meer huilbuien gaan hebben. mogelijk weer bedplassen, weer starten met kruipen of duimen of slechter gaan slapen. Als ouder, opvoeder of professional zijnde is het op deze momenten belangrijk om er te zijn en te bespreken wat er is gebeurd. Het begint met het herkennen van de gevoelens en emoties die zichtbaar zijn ten gevolge van verlies en rouw en vervolgens het erkennen hiervan.

Verhuizing bespreken

 

 

Maar hoe maak je nu een verhuizing bespreekbaar met jeugdigen?  Hiervoor schreef ik een blogreeks. In deze reeks, neem ik je eerst mee in mijn eigen ervaring betreft verhuizing. Zelf was ik net veertien jaar toen ik voor het eerst verhuizen ging. Mijn ouders hadden geen keuze. Ik kon niet meebeslissen over het hoe en wat en dat deed wel wat ergens. Wat deze verhuizing exact deed, deel ik dus in de volgende blog. Ik zal daarna in opvolgende blogs mijn kennis delen ten aanzien van het proces betreft verlies en rouw rondom verhuizen en geef dan tips mee wat ingezet zou kunnen worden om het draaglijker te maken voor de jeugdige.